01/08/2021

Stichting De Helpende Handpage1image1032


Algemene informatie:

Stichting De Helpende Hand is een rechtspersoon welke is opgericht bij notariële akte op 28 augustus 1989 en zij heeft tot doelstelling:
Het in opdracht van- en in samenwerking met de te ’s-Hertogenbosch gevestigde vereniging: Lionsclub ’s-Hertogenbosch-Bolduc organiseren van aktiviteiten ten doel hebbende het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van de ondersteuning en realisering van charitatieve, kulturele, wetenschappelijke en algemeen nut beogende doeleinden etc.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer : 41083895 Het RSIN nummer is: 816696809

 

Het bestuur bestaat uit:

voorzitter: Dhr. G. van Elk

secretaris: Drs. C.J. Adema

penningmeester: Mr. R.H.M. Vlemmix

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en ook geen onkostenvergoeding maar zetten zich belangeloos in voor het goede doel.

 

Het actuele Beleidsplan:
De stichting is weliswaar gelieerd aan Lionsclub ’s-Hertogenbosch Bolduc maar is bestuurlijk onafhankelijk. Zij verkrijgt haar middelen door middel van en uit acties van de lionsclub die door hen mede worden georganiseerd alsmede uit donaties en legaten.
Doelstelling is deze middelen in te zetten voor maatschappelijke, algemeen nut beogende, wetenschappelijke en charitatieve doeleinden.Een en ander ten behoeve van de sociaal zwakkeren in de samenleving, kwetsbare of zieke doelgroepen, anderzijds ondersteuning van culturele, muzikale initiatieven die (mede) gericht zijn op het bieden van een podium voor zich ontwikkelend jong talent.
Initiatieven houden niet op bij de landsgrenzen mits deze een binding hebben met de eigen regio, danwel lionsclub, danwel de uitvoering casu quo besteding van de middelen gewaarborgd is door kennis ter plaatse dan wel een link door leden van de lionsclub ter plaatse.

Koffie bij de Piano

Ook de maandelijkse Koffie bij de Piano is een vorm van immateriële dienstverlening door lionsclub Bolduc. Jonge musici en presentatoren doen iedere eerste zondag van de maand podiumervaring op. De eerste zondag van juni volgt de Finale door de drie hoogst scorenden van het afgelopen jaar. Dit concours krijgt inmiddels brede aandacht in de landelijke pianowereld en de regionale media.

Oranje Marathon

Door pianisten van Koffie bij de Piano op Koningsdag.

De stichting geeft al haar donaties weer uit aan goede doelen en is naarstig op zoek naar nieuwe donateurs die bereid zijn om donaties te geven eventueel gebruik makende van het feit dat de stichting: Stichting De Helpende Hand is gerangschikt als ANBI.