Als goede traditie organiseert Lionsclub ’s-Hertogenbosch Bolduc tijdens Maritiem ’s-Hertogenbosch al jaren een grote sponsoractie in de vorm van De Eendjesrace, ten behoeve van “De Stichting Vaarwens” uit ’s-Hertogenbosch.

 

Het doel van De Stichting Vaarwens (www.stichtingvaarwens.nl) is om gratis dagtochten te varen met langdurig zieken en met mensen die een zeer slechte levensverwachting hebben door een levensbedreigende ziekte. Een uitstekend doel dat natuurlijk ook verband houdt met het Maritieme gebeuren op deze dag. Inmiddels hebben honderden ongeneeslijk zieke  en uitbehandelde mensen ervaren hoe het is om nog één keer een dag met hun naasten er uit zijn in een geweldige omgeving en ambiance. 

Zowel De Stichting Vaarwens als de Lions Stichting “De Helpende Hand”, via welke de gelden worden ingezameld, hebben het AMBI keurmerk. Van uw donatie blijft niets aan de strijkstok hangen, want de stichting draait volledig op vrijwilligers. De opbrengst van de actie wordt volledig benut om de kosten van een vaardag te financieren. Een vaardag wordt volledig en kosteloos voor de gasten verzorgd. Daarbij behoort o.a. de gehele organisatie, eventueel ambulance transport, eventuele verpleging, de catering, de onkosten voor het inzetten van het schip etcetera. De stichting Vaarwens heeft geen overhead en drijft op ongeveer 50 vrijwilligers.

 

 

 

Zie ook Facebook

 

Onze Sponsoren: