Op zaterdag 19 september 2015 heeft Lions Bolduc, tijdens Maritiem Den Bosch, ten behoeve van Het Vicki Brownhuis uit Den Bosch een succesvolle fundraising gehouden. 

 

Al in 1992 opende Het Vicki Brownhuis als eerste inloophuis in Nederland haar deuren. Het richt zich hierbij op volwassenen en kinderen met kanker en hun familie, vrienden en kennissen. We kunnen kanker en de vervelende gevolgen hiervan helaas niet voorkomen. Maar door te luisteren, te enthousiastmeren, te  helpen ontspannen en om oog te hebben voor de mens met kanker en zijn naasten wordt het leven voor hen hopelijk beter te dragen en positiever. De doelstelling van het Vicki Brownhuis is derhalve om ondersteuning te bieden aan mensen met kanker en hun naasten. Dit doen zij door het aanbieden van allerlei activiteiten en het bevorderen van het contact tussen mensen die hetzelfde mee maken, dan wel hebben meegemaakt.

Dit “lotgenotencontact” draagt bij aan het verminderen van de angst en levert een positieve bijdrage aan het gevoel van eigenwaarde, waardoor de kwaliteit van het leven verbetert. Het Vicki Brownhuis heeft haar plaats in de maatschappij reeds verworven, krijgt doorlopend positieve feedback maar moet nu gaan investeren teneinde haar werk op een goede manier te kunnen voortzetten.  Voor meer informatie over het Vicky Brown Huis, zie http://www.vbrownhuis.nl/

 

Aangezien Het Vicki Brownhuis geen doorlopende subsidies ontvangt en zo haar eigen jaarlijkse exploitatie moet zien rond te krijgen kan zij wel een steuntje gebruiken; de reden waarom Lionsclub ’s-Hertogenbosch BOLDUC  Het Vicki Brownhuis als goed doel had gekozen tijdens haar periodieke Eendjesrace. De aanzienlijke opbrengst van deze sponsoractie is direct en in zijn geheel naar het Vicki Brownhuis gegaan, zodat zij hun mooie en nuttige werkzaamheden naar behoren kunnen blijven uitvoeren én de vernieuwing van het verouderde interieur hebben kunnen bewerkstelligen.

 

Op zaterdag 16 September 2017 heeft Lions Bolduc een mooi bedrag kunnen ophalen met de Eendjesrace voor het goede doel De Stichting Vaarwens (www.stichtingvaarwens.nl). Zij biedt gratis dagtochten op haar boot aan ten behoeve van langdurig zieken en met mensen die een zeer slechte levensverwachting hebben door een levensbedreigende ziekte. Een uitstekend doel dat natuurlijk ook verband houdt met het Maritieme gebeuren op deze dag. Inmiddels hebben honderden ongeneeslijk zieke  en uitbehandelde mensen ervaren hoe het is om nog één keer een dag met hun naasten er uit zijn in een geweldige omgeving en ambiance. 

Zowel De Stichting Vaarwens als de Lions Stichting “De Helpende Hand”, via welke de gelden worden ingezameld, hebben het AMBI keurmerk. Van uw donatie blijft niets aan de strijkstok hangen, want de stichting draait volledig op vrijwilligers. De opbrengst van de actie wordt volledig benut om de kosten van een vaardag te financieren. Een vaardag wordt volledig en kosteloos voor de gasten verzorgd. Daarbij behoort o.a. de gehele organisatie, eventueel ambulance transport, eventuele verpleging, de catering, de onkosten voor het inzetten van het schip etcetera. De stichting Vaarwens heeft geen overhead en drijft op ongeveer 50 vrijwilligers.